torsdag 19. mai 2005

De minimis non curat praetor

Snart går jeg inn i mitt syvende år i en mellomlederstilling. Noen hevder at slike posisjoner er ganske utakknemlige - du føler ikke den glade skyldfrihet som følger med statusen som underorndet, men du har heller ikke den bekymringsløse maktfullkommenhet som jeg i naive stunder innbiller meg følger med en topplederjobb. I slike lederstillinger klemmes en uavlatelig mellom kravene fra over- og undersiden, uten at man klarer å gjøre noen av dem til lags.

Enkelte frynsegoder finnes likevel, som f.eks. lederkurs. Noen vil selvsagt ile til og fortelle meg at ledelse ikke kan læres, og det er godt mulig at det er et emne som best plukkes opp gjennom erfaring eller naturlige talenter (jeg håper selvsagt på det første), men dog er det noe fornuftig å hente her og der i slike kurs.

Et interessant eksempel er ulike teknikker som kan benyttes i samtaler med ansatte eller i intervjuer. Bruk av såkalte «åpne spørsmål» (som ikke kan besvares med «ja» eller «nei») er en klassiker, men reformuleringer («du mener at ...»), bekreftende ytringer («ja», «mm») eller gjentakelse av enkelte ting den andre har sagt, i den hensikt å få vedkommende til å utdype hva han eller hun egentlig mener, er svært effektivt. Mye av dette kan kombineres til en form for aktiv og bekreftende lytting - og lytting er en vesentlig del av en leders oppgaver.

Det underlige er at taushet er et meget kraftig instrument, dersom man er i stand til å bruke det. Ved rett og slett å tie stille, gjerne kombinert med at man holder øyekontakt med samtalepartneren, kan den andre mer eller mindre tvinges til å fortsette å snakke. Kunsten er å klare å holde «snavla» selv om situasjonen blir lett pinlig.

Men med min abstrakte legning blir jeg kanskje for opptatt av denne typen teknikker, som jo i grunnen ikke er noe annet enn midler for å nå et mål. I alle fall bør det være et poeng at ikke naboer, venner og slektninger blir prøvekluter for mine amatørmessige psykoterapeutiske krumspring.

3 kommentarer:

Erlend sa...

kristin mandag, 23. mai 2005 00:12:14+0100
Lærer ein dette på _lederkurs_? Dette lærer jo alle jenter lett gjennom veninneforhold fra femårsalderen.

Eg overlet til lesarane å trekke sine eigne konklusjonar :)

Erlend sa...

Erlend mandag, 23. mai 2005 00:40:00+0100
Jeg trøster meg med at det aldri er for sent å lære, selv om en er født som mann og dermed må regnes som lettere tilbakestående på enkelte felter av livet. ;-)

Erlend sa...

kristin onsdag, 25. mai 2005 17:49:06+0100
:) Eg kjenner faktisk eit par menn som kan det heilt av seg sjølv også :)

Legg inn en kommentar