onsdag 11. januar 2006

Dura lex sed lex

I vår moderne tidsalder er det populært å stå frem. Om man samtidig kommer ut av skapet, er en garantert spalteplass i boulevardpressen.

Dermed er tiden inne for at også jeg skal innrømme noe, hvor smertelig det enn måtte være: Jeg er en aldri så liten formalist med fascinasjon for lover og regler.

Hvem har stillingen som kasserer i Sameiet K-gaten 70A og styrer regnskap, innkallinger, referater og fakturaer med hård hånd?

Hvem har oversikt over bedriftens personalsystem og husker merkverdige regler for hvordan vi skal be om ekstraordinære lønnsøkninger for særlig fortjente medarbeidere?

Hvem leser dommer fra Høyesterett i sin knapt tilmålte fritid?

Hvem synes det er morsomt med kommaregler på norsk, latinske kasus og samsvarsbøyning av perfektum partisipp på fransk?

Undertegnede, ja. Og i bunn og grunn og i all ubeskjedenhet er jeg ikke så misfornøyd med meg selv som jeg sikkert burde være.

4 kommentarer:

Erlend sa...

La Mari søndag, 15. januar 2006 04:29:57+0100
Bortsett fra alt som har med økonomi å gjøre er jeg av samme slag som deg. Jeg leser dog ikke høyesterettsdommer så ofte, da jeg er mer opptatt av forskrifter på lovdata.no, selv om jeg er litt stresset i mitt lille blonde hode for øyeblikket, for de har omkalfatret alle forskriftene og min favoritt, "forskrift om avgiving av lik til blablabla" er ikke til å finne igjen!

Erlend sa...

Erlend søndag, 15. januar 2006 16:52:52+0100
I mellomtiden får du more deg med "Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig.":

http://lovdata.no/all/tl-18980604-000-0.html

;-)

Erlend sa...

Mari torsdag, 19. januar 2006 04:38:22+0100
Just gotta love it! ;)

Erlend sa...

strekker mandag, 26. juni 2006 17:19:48+0100
heia samsvarsbøyning av perfektum perfektum partisipp på fransk! en medstudent pleide å plage vettet av læreren med sitt evinnelige "je me suis ditE tout à l'heure"

:)

regler er moro. det er derfor man studerer juss!

Legg inn en kommentar