fredag 6. april 2007

[Uten tittel]

Du im Voraus
verlorne Geliebte, Nimmergekommene,
nicht weiß ich, welche Töne dir lieb sind.
Nicht mehr versuch ich, dich, wenn das Kommende wogt,
zu erkennen. Alle die großen
Bildern in mir, im Fernen erfahrene Landschaft,
Städte und Türme und Brücken und un-
vermutete Wendung der Wege
und das Gewaltige jener von Göttern
einst durchwachsenen Länder:
steigt zur Bedeutung in mir
deiner, Entgehende, an.

Ach, die Gärten bist du,
ach, ich sah sie mit solcher
Hoffnung. Ein offenes Fenster
im Landhaus, und du tratest beinahe
mir nachdenklich heran. Gassen fand ich,
du warst sie gerade gegangen,
und die Spiegel manchmal der Läden der Händler
waren noch schwindlich von dir und gaben erschrocken
mein zu plötzliches Bild. Wer weiß, ob derselbe
Vogel nicht hinklang durch uns
gestern, einzeln, im Abend?

-- Rainer Maria Rilke

Du på forhånd
tapte elskede, som aldri kom,
ikke vet jeg hvilke toner er deg kjære.
Når det kommende bølger, forsøker jeg ikke lenger
å erkjenne deg. Alle de store
bilder i meg, det fjernt skuede landskap,
byer og tårn og broer
og veienes uventede slyngninger,
alt det mektige i hine land,
engang beåndet av gudene,
stiger til betydning i meg
ved deg, du unnvikende.

Akk, du er haver,
akk jeg så dem med slikt
håp. Et åpent vindu
i villahuset - og du trådte meg nesten
i møte, tankefullt. Gater fant jeg
hvor du nettopp hadde gått,
og ofte var speilene i stille butikker
enda svimle efter deg og gav forskrekket
mitt altfor plutslige bilde. Hvem vet om ikke
den samme fugl klang gjennom oss begge
igår - adskilt - i skumringen?

-- Oversettelse av André Bjerke

5 kommentarer:

Erlend sa...

Eva tirsdag, 10. april 2007 03:52:31+0100
Tysk er definitivt ikke kjærlighetens språk...

Erlend sa...

Erlend tirsdag, 10. april 2007 12:45:44+0100
Jeg får finne et passende fransk dikt, da. ;-)

Erlend sa...

Eva torsdag, 12. april 2007 03:46:09+0100
Det sier jo litt når selv en norsk oversettelse blir vakker i forhold, eller er jeg bare full av fordommer ?

Erlend sa...

PKW torsdag, 12. april 2007 23:23:22+0100
Jeg syntes det var veldig fint på tysk. Tart.

Erlend sa...

Erlend fredag, 13. april 2007 02:15:01+0100
Her blir kommentatorene ikke enige. Jeg liker Rilke, selv om det kreves mye energi for å lese ett dikt.

Jeg la forøvrig merke til at layouten på diktet er neste-symmetrisk om en vannrett linje på tysk. Snedig.

Legg inn en kommentar