lørdag 5. juli 2008

Metropolis

Noe interessant har skjedd på filmfronten: Vesentlige deler - som man trodde var gått tapt - av Fritz Langs fremtidsvisjonære science-fiction-film Metropolis (1927) er blitt gjenfunnet.

Metropolis, som var den mest kostbare satsingen fra det tyske filmselskapet Universum Film AG (UFA), er satt i et futuristisk bylandskap og har som hovedtema konflikten mellom arbeidere og bedriftseiere. Verket var det første som ble satt på UNESCOs liste over kulturelt signifikante filmer.

Den opprinnelige versjonen var på 210 minutter, men etter urpremieren i Berlin i januar 1927 ble en fjerdedel av filmen kuttet av studioet for, etter sigende, å få den til å bli mer i samsvar med publikums smak. Ulike varianter havnet i ulike land, og sammensatte versjoner (selv så jeg en som etter det jeg husker, kom fra Øst-Tyskland) av varierende kvalitet har blitt vist på kinoer siden den gang, ingen av dem komplette. Metropolis har vært regnet som en av de mest kjente tapte filmene - i følge entusiastene ved SilentEra.com er 80% av alle stumfilmer ugjenkallelig forsvunnet.

I 2002 kom det en møysommelig restaurert utgave (utgitt på DVD hos Kino i USA og Eureka i Europa) fra Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung i Tyskland, et institutt som ivaretar den tyske filmarven frem til rundt 1960.

Nå er det imidlertid kommet for dagen at en komplett utgave av Metropolis havnet i Argentina, der det ble laget en 16-millimeter kopi av den opprinnelige nitratfilmen. Denne kopien, som ikke er i særlig god stand, er blitt funnet igjen i Buenos Aires, og inneholder en vesentlig rekke av de manglende scenene, noe som bidrar til en bedre overordnet forståelse av filmens handling (som til tider er litt uklar, selv i den restaurerte versjonen).

I artikkelen fra Die Zeit fortelles den lett romantiske historien om hvordan kopien kom for en dag, og det refereres uttalelser fra tyske filmeksperter der de går god for oppdagelsen.

Hva blir det neste? Et håndskrevet originalmanuskript av «Hamlet»? Det er lov å drømme...

1 kommentar:

Legg inn en kommentar