søndag 24. oktober 2010

To know a man well, were to know himself

Noen - jeg vet ikke hvem - skal ha sagt at man vet fem ting om William Shakespeare, og to av dem er at han ble født og at han døde.

Antakelig vet man litt mer, men mannen la etter seg svært få opplysninger om sitt liv. Det sies at dette ikke burde komme som en overraskelse, etterom (selv-)biografi var noe nær ukjent i Elisabeth den førstes tidsalder. Visstnok dukker denne sjangeren først opp i romantikken, med Jean-Jacques Rousseaus Les Confessions (han hentet igjen tittelen fra Sankt Augustins Confessiones) som forløper.

Mangelen på opplysninger om Shakespeares liv har fått mennesker til å lese inn spor av livet i diktningen hans i en grad som det antakelig ikke er dekning for; på motsatt side har Shakespeare-forskere reagert med å skrive biografier a minima med utelukkende de data man historisk sett har belegg for, som f.eks. Samuel Schoenbaums Shakespeare: A Compact Documentary Life, som er nokså tørre greier. Da er faktisk den samme Schoenbaums Shakespeare's Lives om Shakespeares biografer langt mer spennende, særlig da de (nokså ville) historiene om forfalskningene til William-Henry Ireland og J.P. Collier og om hvordan de ble avslørt.

En interessant bok som kom ut i 2006, er 1599: A Year in the Life of William Shakespeare, av James Shapiro. I stedet for å gi en lineær fremstilling av Shakespeares liv, konsentrerer han seg om ett år, nemlig 1599. Man regner med at Shakespeare rundt dette årstallet skrev sitt siste «historiske» skuespill (Henry V), det «romerske» dramaet Julius Caesar, komedien As you like it og Hamlet. Shapiro gir et bilde av det samfunnet Shakespeare levde i, og særlig av de politiske, kulturelle og religiøse forholdene som Shakespeare levde under, for så å analysere hvordan man kan utnytte dette til å gi en bedre innsikt i de enkelte skuespillene.


Bildet over er det såkalte Chandos-portrettet - antakelig av Shakespeare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar